GGD rapporten

De GGD is belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Tijdens een inspectie onderzoekt de inspecteur of De Balledotjes voldoet aan de eisen in de wet kinderopvang. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in het inspectierapport dat openbaar is. De inspectierapporten van alle kinderopvangaanbieders zijn in te zien via de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Inspectierapporten De Balledotjes & De Ballebende: laatste versie

dov rapport 2016
bso rapport 2016

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017